Graz, Rakousko

Matematika

Mathematik

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Skupina oborů: matematické a statistické
Kvalifikace: BSc
Bachelor of Science, BSc
6 Semester
180 ECTS
WWW stránka vysoké školy: www.tugraz.at
Privacy Policy