Graz, Rakousko

Hoboj

Oboe

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Skupina oborů: umělecké
Kvalifikace: BA
Bachelor of Arts, BA
8 Semester
240 ECTS
WWW stránka vysoké školy: www.kug.ac.at
Privacy Policy