Graz, Rakousko

Dirigování

Dirigieren

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Skupina oborů: umělecké
Kvalifikace: BA
Bachelor of Arts, BA
6 Semester
180 ECTS
WWW stránka vysoké školy: www.kug.ac.at
Privacy Policy