Graz, Rakousko

Informační management

Informationsmanagement

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Skupina oborů: novinářství a informace
Kvalifikace: BSc
Bachelor of Science in Engineering, BSc
6 Semester
180 ECTS
WWW stránka vysoké školy: www.fh-joanneum.at
Privacy Policy