St. Pölten, Rakousko

Sociální práce

Soziale Arbeit

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Skupina oborů: sociální
Kvalifikace: BA
Bachelor of Arts in Social Sciences, BA
6 Semester
180 ECTS
WWW stránka vysoké školy: www.fhstp.ac.at
Privacy Policy