Gdyně, Polsko

Logistika

Logistics

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: inženýrsko-technické
Studijní systém : denní, externí
Studium online Studium online
WWW stránka vysoké školy: wsaib.pl
Privacy Policy