Paříž, Francie

Langue et de civilisation italiennes

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: francouzskýJazyk výuky: francouzský
Kvalifikace: L2
duration: 2 years
WWW stránka vysoké školy: www.univ-paris3.fr/
Privacy Policy