Katovice, Polsko

Byt

Budownictwo mieszkaniowe

I. stupně inženýrské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: inženýrsko-technické
Studijní systém : denní, externí
Jest to specjalność łącząca wiedzę z zakresu projektowania obiektów mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wiedzą z zakresu prowadzenia robót budowlanych. Łączy więc wiedzę z zakresu obliczania i projektowania przegród oraz konstrukcji budynków mieszkalnych z umiejętnościami praktycznymi.
WWW stránka vysoké školy: www.wst.com.pl
Privacy Policy