Avignon, Francie

Chemie

Chimie

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: francouzskýJazyk výuky: francouzský
Skupina oborů: fyzikální vědy, prostředí
Kvalifikace: L3
duration: 3 years
WWW stránka vysoké školy: www.univ-avignon.fr/
Privacy Policy