Santiago de Compostela, Španělsko

Anglický jazyk a literatura

English Language and Literature

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: humanitní
Language: Specific subjects in English (other languages used: spanish, galician, french, german, etc.)
WWW stránka vysoké školy: www.usc.es
Privacy Policy