La Coruña, Španělsko

Právo

Law

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: právnické
Language: Bilingual (English/Spanish)
WWW stránka vysoké školy: www.udc.es/
Privacy Policy