Cork, Irsko

Ekonomie

Economics

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: ekonomické a administrativní
Kvalifikace: Level 8 NFQ
Degree - Honours Bachelor (Level 8 NFQ)
WWW stránka vysoké školy: www.ucc.ie/
Privacy Policy