Bakalářské studijní programy

stát
město
skupina oborů 
jazyk 
status vysoké školy  
Lublin, Polsko

Bezpečnost dopravy

Transport Safety

I. stupně inženýrské
Obor: Transport
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: inženýrsko-technické
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: wspa.pl
Privacy Policy