Lublin, Polsko

Architektura

Architecture

I. stupně inženýrské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: inženýrsko-technické
Studijní systém : denní, externí
Studium online Studium online
WWW stránka vysoké školy: wspa.pl
Privacy Policy