Bakalářské studijní programy

stát
vojvodství
město
skupina oborů 
jazyk 
systém studia  
druh vysoké školy - Polsko  
status vysoké školy  
Lublin, Polsko

Architektura

Architecture

I. stupně inženýrské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: inženýrsko-technické
Studijní systém : denní, externí
Studium online Studium online
WWW stránka vysoké školy: wspa.pl
Privacy Policy