Poznaň, Polsko

Veřejná bezpečnost

Bezpieczeństwo publiczne

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: polskýJazyk výuky: polský
Skupina oborů: ochrana a bezpečnost
Studijní systém : denní, externí
Dyplom studiów licencjackich z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi Ci zatrudnienie w służbach rządowych lub samorządowych, np. w Policji, Służbie Więziennej, Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Granicznej, a także w strukturach Wojska Polskiego czy instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym, np. Interpol, a studia sprawią, że: będziesz przygotowany w stopniu podstawowym do rozwiązywania konfliktów i do współpracy z negocjatorami; zdobędziesz wiedzę z zakresu zadań administracji publicznej, poznasz problematykę zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz zagadnienia związane z różnego rodzaju przestępczością i terroryzmem; poznasz język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy a także będziesz potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym, zawodowym.
WWW stránka vysoké školy:
www.wsb.net.pl
rekrutacja.wsb.net.pl

Kontakt:

ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
Dziekanat: 616 703 311
Rekrutacja: 662 221 133
Privacy Policy