Lisabon, Portugalsko

Agronomie

Agronomia

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: portugalskýJazyk výuky: portugalský
Skupina oborů: zemědělství, lesnictví a rybářství, veterinární
Kvalifikace: politécnico
WWW stránka vysoké školy: www.ipl.pt
Privacy Policy