Basilej, Švýcarsko

Právní věda

Rechtswissenschaft

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Skupina oborů: právnické
WWW stránka vysoké školy: www.unibas.ch/
Privacy Policy