Curych, Švýcarsko

Obchodní právo

Wirtschaftsrecht

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: německýJazyk výuky: německý
Skupina oborů: právnické
WWW stránka vysoké školy: www.kalaidos-fh.ch/
Privacy Policy