Praha, Česko

Adiktologie

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: lékařství, zdravotní péče
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.cuni.cz
Privacy Policy