Praha, Česko

Aplikovaná fyzika

Applied Physics

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: fyzikální vědy, prostředí
Years of study: 3
WWW stránka vysoké školy: www.cuni.cz
Privacy Policy