Olomouc, Česko

Andragogika v profilaci na personální management

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: pedagogické
Studijní systém : externí
WWW stránka vysoké školy: www.upol.cz
Privacy Policy