Olomouc, Česko

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

English Language in Education

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: jazyk
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.upol.cz
Privacy Policy