Olomouc, Česko

Bioinformatika

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: informatické
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.upol.cz
Privacy Policy