Olomouc, Česko

Anglická filologie

English Philology

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: jazyk
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.upol.cz
Privacy Policy