Olomouc, Česko

Aplikovaná tělesná výchova

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: sportovní, turistické, služby
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.upol.cz
Privacy Policy