Olomouc, Česko

Aplikovaná statistika

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: matematické a statistické
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.upol.cz
Privacy Policy