Olomouc, Česko

Archeologie

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: humanitní
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.upol.cz
Privacy Policy