Olomouc, Česko

Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: jazyk
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.upol.cz
Privacy Policy