České Budějovice, Česko

Agropodnikání

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: zemědělství, lesnictví a rybářství, veterinární
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.jcu.cz
Privacy Policy