Plzeň, Česko

Ekonomická a regionální geografie

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: ekonomické a administrativní
Years of study: 3
WWW stránka vysoké školy: www.zcu.cz
Privacy Policy