Plzeň, Česko

Design a užitá tvorba

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Years of study: 4
WWW stránka vysoké školy: www.zcu.cz
Privacy Policy