Plzeň, Česko

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: jazyk
Years of study: 3
WWW stránka vysoké školy: www.zcu.cz
Privacy Policy