Plzeň, Česko

Elektronika a telekomunikace

Electronics and Telecommunications

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: inženýrsko-technické
Years of study: 3
WWW stránka vysoké školy: www.zcu.cz
Privacy Policy