Plzeň, Česko

Environmentální inženýrství

Environmental Engineering

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: fyzikální vědy, prostředí
Years of study: 3
WWW stránka vysoké školy: www.zcu.cz
Privacy Policy