Ostrava, Česko

Animovaná tvorba

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: umělecké
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.osu.cz
Privacy Policy