Ostrava, Česko

Aplikovaná matematika

Applied Mathematics

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: matematické a statistické
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.osu.cz
Privacy Policy