Ostrava, Česko

Aplikace matematiky v ekonomii

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: matematické a statistické
Studijní systém : denní, externí
WWW stránka vysoké školy: www.osu.cz
Privacy Policy