Ostrava, Česko

Fyzioterapie

Physiotherapy

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: lékařství, zdravotní péče
Years of study: 3
WWW stránka vysoké školy: www.osu.cz
Privacy Policy