Ostrava, Česko

Anglický jazyk a literatura

English Language and Literature

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: humanitní
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.osu.cz
Privacy Policy