Hradec Králové, Česko

Finanční a pojistná matematika

Financial and Insurance Mathematics

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: ekonomické a administrativní
Years of study: 3
WWW stránka vysoké školy: www.uhk.cz
Privacy Policy