Hradec Králové, Česko

Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika

Physical-Technical Measurements and Computer Technology

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: informatické
Years of study: 3
WWW stránka vysoké školy: www.uhk.cz
Privacy Policy