Hradec Králové, Česko

Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Physics Focused on Education

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: fyzikální vědy, prostředí
Years of study: 3
WWW stránka vysoké školy: www.uhk.cz
Privacy Policy