Hradec Králové, Česko

Bezpečnost práce v nevýrobní sféře

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: ochrana a bezpečnost
Years of study: 3
WWW stránka vysoké školy: www.uhk.cz
Privacy Policy