Hradec Králové, Česko

Aplikovaná informatika

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: informatické
Years of study: 3
WWW stránka vysoké školy: www.uhk.cz
Privacy Policy