Praha, Česko

Informační a komunikační technologie v lékařství

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: lékařství, zdravotní péče
Years of study: 3
WWW stránka vysoké školy: www.cvut.cz
Privacy Policy