Praha, Česko

Aplikace informatiky v přírodních vědách

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: informatické
Years of study: 3
WWW stránka vysoké školy: www.cvut.cz
Privacy Policy