Brno, Česko

Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: fyzikální vědy, prostředí
Years of study: 3
WWW stránka vysoké školy: www.vutbr.cz
Privacy Policy