Praha, Česko

Analytická a fyzikální chemie

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: fyzikální vědy, prostředí
Years of study: 3
WWW stránka vysoké školy: www.vscht.cz
Privacy Policy