Ostrava, Česko

Aplikované vědy a technologie

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: českýJazyk výuky: český
Skupina oborů: inženýrsko-technické
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.vsb.cz
Privacy Policy