Ostrava, Česko

Aplikované vědy a technologie

Applied Sciences and Technologies

I. stupně bakalářské
Jazyk výuky: anglickýJazyk výuky: anglický
Skupina oborů: inženýrsko-technické
Studijní systém : denní
WWW stránka vysoké školy: www.vsb.cz
Privacy Policy